Teknikhistoria för byggare. Program för forskning och hantverksmässigt utvecklingsarbete.
Report, 1999

hantverklig

hantverk

Teknikhistoria

hantverksmässigt utvecklingsarbete

bygghantverk

Author

Gunnar Almevik

University of Gothenburg

Peter Sjömar

Department of Theory and History of Architecture

Subject Categories

Philosophy

Cultural Studies

Building Technologies

More information

Created

10/8/2017