Teknikhistoria för byggare. Program för forskning och hantverksmässigt utvecklingsarbete.
Rapport, 1999

hantverklig

hantverk

Teknikhistoria

hantverksmässigt utvecklingsarbete

bygghantverk

Författare

Gunnar Almevik

Göteborgs universitet

Peter Sjömar

Institutionen för arkitekturens teori och historia

Ämneskategorier

Filosofi

Kulturstudier

Husbyggnad

Mer information

Skapat

2017-10-08