Varför ökar de svenska hushållens utgifter för elektricitet?
Book chapter, 2010

Author

Jonas Nässén

Chalmers, Energy and Environment, Physical Resource Theory

Roos J.M. Konsumtionsrapporten 2010, Centrum för konsumtionsvetenskap

Driving Forces

Sustainable development

Subject Categories

Energy Systems

More information

Latest update

5/12/2020