Rum för äldre
Book chapter, 2004

Author

Jan Paulsson

Chalmers, School of Architecture

Goda miljöer och aktiviteter för äldre. Vårdlitt. 62. / Wijk, H

Subject Categories

Building Technologies

More information

Latest update

12/13/2018