»Hur får vi hela Göteborg engagerade i detta?» Utvärdering av Storstadssatsningen i Norra Biskopsgården
Report, 2004

Author

Jenny Stenberg

Chalmers, School of Architecture

Subject Categories

Building Technologies

More information

Created

10/8/2017