Emission av gasformiga föroreningar från byggnadsmaterial : en mätteknisk studie i klimatkammare
Licentiate thesis, 1995

Author

Alireza Afshari

Chalmers, Department of Building Services Engineering

Subject Categories

Materials Engineering

ISBN

992-163403-8

Document - Chalmers tekniska högskola, Institutionen för installationsteknik: 30

More information

Created

10/8/2017