Emission av gasformiga föroreningar från byggnadsmaterial : en mätteknisk studie i klimatkammare
Licentiatavhandling, 1995

Författare

Alireza Afshari

Chalmers, Institutionen för installationsteknik

Ämneskategorier

Materialteknik

ISBN

992-163403-8

Document - Chalmers tekniska högskola, Institutionen för installationsteknik: 30

Mer information

Skapat

2017-10-08