Att involvera barn i forskning och utveckling
Book, 2013

med och av barn

Forskning om

Author

Barbro (red) Johansson

University of Gothenburg

MariAnne Karlsson

Chalmers, Product and Production Development

Sandra Hillén

University of Gothenburg

Helene Brembeck

University of Gothenburg

Kerstin Bergström

University of Gothenburg

Lena Jonsson

University of Gothenburg

Eva Ossiansson

University of Gothenburg

Helena Shanahan

University of Gothenburg

Subject Categories

Other Engineering and Technologies

Social Sciences Interdisciplinary

Other Social Sciences

ISBN

978-91-44-08136-6

More information

Created

10/6/2017