Förbränningsförlopp i en bädd av biobränsle III
Report, 2006

Author

Marie Rönnbäck

Bo G Leckner

Chalmers, Energy and Environment, Energy Technology

Claes Tullin

Henrik Thunman

Chalmers, Energy and Environment, Energy Technology

Jessica Samuelsson

Subject Categories

Chemical Engineering

More information

Created

10/7/2017