Bärighetsutredning av betongbroar med rostande armering
Magazine article, 2014

Två av broarna längs Essingeleden i Stockholm har systematiska skador i form av spjälksprickor och bortspjälkat täckskikt vid gjutfogar, där en stor mängd armering är skarvad. Med tanke på dessa skador kunde inte tillräcklig bärförmåga påvisas med konventionella metoder. På Chalmers har man under ett flertal år forskat kring metoder för att kunna beräkna bärförmåga för betongkonstruktioner med rostande armering. En nyutvecklad modell tillämpades på de aktuella broarna. Modellen visade sig vara lättanvänd i praktiskt konstruktörsarbete. Arbetet är ett bra exempel på vilken potential det finns i att med förbättrade beräkningsmodeller kunna påvisa tillräcklig bärförmåga, och därigenom kunna undvika dyra förstärkningsåtgärder.

skador

armering

bro

Korrosion

betong

förankring

vidhäftning

bärförmåga

Author

Karin Lundgren

Chalmers, Civil and Environmental Engineering, Structural Engineering

Ulf Nilsson

Robert Ronnebrant

Adriano Maglica

Bygg & Teknik

0281-658X (ISSN)

Vol. 106 7 45-48

Areas of Advance

Building Futures (2010-2018)

Subject Categories

Civil Engineering

Infrastructure Engineering

More information

Created

10/8/2017