Vissa egenskaper hos runda CFRP-omslutna betongpelare utsatta för tryck.
Magazine article, 2014

Sammanfattning I en serie tester av runda betongpelare omslutna med CFRP (kolfiberarmerad polymer) undersöktes vissa egenskaper hos dessa. I den första testen belastades två CFRP-omslutna betongcylindrar över den inte omslutna betongcylinderns hållfasthet men inte till brott. Sedan avlägsnades CFRP-omslutningen och cylindrarnas tryckhållfasthet bestämdes. Det konstaterades att betongens tryckhållfasthet och modul har blivit lägre men har fortfarande ett betydande värde. I den andra testen belastades en CFRP-omsluten rund betongpelare med hindrad mittutböjning över den inte omslutna betongens tryckhållfasthet men inte till brott. Sedan avlastades pelaren, varvid avlastningsmodulen var ungefär samma som den initiala elasticitetsmodulen E1. Sidostöden avlägsnades och pelaren belastades igen nu med dubbla knäcklängden. Resultatet blev att avlastningsmodulen, styr stabiliteten upp till den lastnivå pelaren hade belastats till innan. I den tredje testen belastades en betongpelare vars CFRP-omslutningens två fiberlager bildade en vinkel på 60 grader mellan fiber riktningarna och som avvek 30 grader från pelaraxeln. Resultatet blev att lutande fiberriktningar inte ger någon materialteknisk fördel beträffande hållfasthet och modul jämfört med fiberriktning tvärs pelaraxeln. I den fjärde undersökningen testades den vertikala tryckta stålarmeringens bidrag till den CFRP-omslutna betongpelarens stabilitet under last, särskilt ovan den inte omslutna betongens tryckhållfasthet när stålet flyter. Resultatet var att flytande tryckarmering av stål har modulen lika med noll och inte bidrar till pelarens stabilitet. CFRP-omslutningen förhindrar dock lokal buckling av den flytande stålarmeringen som då bär last med flytspänningen.

CFRP

Omslutning

Betong

Egenskaper

Tryck

Author

Ralejs Tepfers

Chalmers, Civil and Environmental Engineering, Structural Engineering

BYGG-Teknik

0281-658X (ISSN)

Vol. Årgång 106 8/14 55 - 60

Subject Categories

Materials Engineering

Areas of Advance

Building Futures (2010-2018)

Materials Science

More information

Created

10/6/2017