"Kraftigt ökat stöd för både Natointräde och värnplikt" DN Debatt
Magazine article, 2014

Author

Ulf Bjereld

University of Gothenburg

Joakim Berndtsson

University of Gothenburg

Karl Ydén

Chalmers, Shipping and Marine Technology

Dagens Nyheter

Vol. 15 april

Subject Categories

Globalization Studies

Political Science

Political Science (excluding Public Administration Studies and Globalization Studies)

More information

Latest update

3/13/2019