Droppen urholkar stenen
Magazine article, 2014

Vi har hävdat det förut och gör det igen, intresset för solenergi ökar hela tiden, såväl hos villaägare som större fastighetbolag, såväl i VVS branschen som bland elnäts- och elhandelsbolag, och hos en och annan opinionsbildare. Det är samtidigt enkelt att konstatera att regering och myndigheter fortfarande betraktar solenergi som en udda och marginell företeelse i den svenska energipolitiken. I det följande har vi tre negativa och fyra positiva rubriker med avseende på den aktuella utvecklingen för svensk solenergi.

solenergi

Author

Jan-Olof Dalenbäck

Chalmers, Energy and Environment, Building Services Engineering

Lars Andrén

Energimagasinet

1/2014 40-41

Driving Forces

Sustainable development

Areas of Advance

Building Futures (2010-2018)

Energy

Subject Categories

Other Civil Engineering

More information

Created

10/8/2017