Snart har tåget gått för de svenska aktörerna
Magazine article, 2014

Energimyndigheten bör snarast ges i uppdrag att ta fram planeringsmål och ett samordnat program för att utveckla solenergi i Sverige precis som man har uppdrag att stödja förutsättningarna att utveckla andra förnybara energislag. Sverige har bra tekniska och ekonomiska förutsättningar för att utveckla en svensk solenergimarknad som leder till företagsutveckling och arbetstillfällen. Solenergi är det förnybara energislag som har högst energiutbyte per areaenhet, samtidigt som det kan integreras i befintliga infrastrukturer utan att leda till buller och skadliga emissioner.

solenergi

Author

Jan-Olof Dalenbäck

Chalmers, Energy and Environment, Building Services Engineering

Lars Andrén

Energimagasinet

4/2014 28-29

Driving Forces

Sustainable development

Areas of Advance

Building Futures (2010-2018)

Energy

Subject Categories

Other Civil Engineering

More information

Created

10/8/2017