Housing Inventions 2013, Social hållbarhet och bostadsutformning, Positive Footprint Housing
Report, 2013

Rapporten innehåller en sammanställning av studentprojekt från masterstudion Housing Inventions 2013, Institutionen för Arkitektur, Chalmers tekniska högskola. Arbetet i studion utgör en del av ett licentiatarbete, som är en del av Positive Footprint Housing projektet, ett forskningsprojekt med fokus på hållbara bostadslösningar som är ett samarbete mellan bla. Riksbyggen, Göteborgs Universitet, Johannebergs Science park och Chalmers tekniska högskola. Studenterna i studion har arbetat med frågor om social hållbarhet i en bostadskontext. Rapporten sammanställer delar av de frågeställningar som tagits upp under studioarbetet och presenterar studentprojekten.

Author

Anna Braide

Chalmers, Architecture

Driving Forces

Sustainable development

Areas of Advance

Building Futures (2010-2018)

Subject Categories

Sociology

Other Social Sciences

More information

Latest update

12/2/2019