Så bygger vi på säker grund
Book chapter, 2015

Author

Minna Karstunen

Chalmers, Civil and Environmental Engineering, GeoEngineering

Kan vi tackla det nya klimatet? Formas Fokuserar 24.

121-128
978-91-540-6086-3 (ISBN)

Areas of Advance

Building Futures (2010-2018)

Subject Categories

Civil Engineering

Geotechnical Engineering

ISBN

978-91-540-6086-3

More information

Latest update

5/12/2020