Så bygger vi på säker grund
Kapitel i bok, 2015

Författare

Minna Karstunen

Chalmers, Bygg- och miljöteknik, Geologi och geoteknik

Kan vi tackla det nya klimatet? Formas Fokuserar 24.

121-128
978-91-540-6086-3 (ISBN)

Styrkeområden

Building Futures (2010-2018)

Ämneskategorier

Samhällsbyggnadsteknik

Geoteknik

ISBN

978-91-540-6086-3

Mer information

Senast uppdaterat

2020-05-12