Teknik- och forskningsparkers effekter på små teknikbaserade företags tillväxt och lönsamhet - några metodmässiga överväganden
Book chapter, 2001

Author

Hans Löfsten

Chalmers, Department of Industrial Dynamics

Ur en forskarhandledares örtagård

121-140

Subject Categories

Other Mechanical Engineering

More information

Created

10/7/2017