Underhållets produktivitetsmått - några empiriska och teoretiska implikationer
Book chapter, 2000

Author

Hans Löfsten

Chalmers, Department of Industrial Dynamics

Utan handledning

39-58

Subject Categories

Other Mechanical Engineering

ISBN

91-7246-178-0

More information

Created

10/8/2017