Demokratiproblem när Sverige påverkar tysk energipolitik.
Magazine article, 2015

Man kan inte undvika utsläpp i så stor omfattning som delar av miljörörelsen hävdar genom att äga och inte bruka kolgruvor. Men än viktigare för frågan om Vattenfalls kolinnehav i Tyskland är demokratin. Med tanke på att Tyskland fattat de viktigaste besluten i klimatpolitiken bör vi visa ödmjukhet inför deras energipolitik snarare än att klampa in där och tro att vi kan och bör styra över den, skriver Christian Azar.

Author

Christian Azar

Chalmers, Energy and Environment, Physical Resource Theory

DN Debatt

1101-2447 (ISSN)

Driving Forces

Sustainable development

Areas of Advance

Energy

Subject Categories

Other Natural Sciences

More information

Created

10/8/2017