Det krävs ett ekonomiskt paradigmskifte för att tackla klimatkrisen
Magazine article, 2015

I dagens ekonomiska beräkningar överskattas kostnaderna för klimatåtgärder, vilket skapar en klimatpolitisk bromskloss. Det bristfälliga fokuset på kortsiktigt kostnadseffektiva utsläppsminskningar gör att den nationella omställningen sannolikt både fördyras och fördröjs, skriver Max Jonsson och Hampus André.

EMEC

klimatekonomi

klimat

vetenskapligt orienterad ekonomi

nationalekonomi

Author

Hampus André

Chalmers, Energy and Environment

Max Jonsson

ETC

1652-8980 (ISSN)

2015-11-24

Driving Forces

Sustainable development

Innovation and entrepreneurship

Areas of Advance

Building Futures (2010-2018)

Production

Energy

Subject Categories

Economics

Energy Systems

Climate Research

Other Natural Sciences

More information

Created

10/7/2017