Snabb eller långsam - Hur bedömer man en segelbåts prestanda?
Magazine article, 2015

Med några enkla nyckeltal kan man få en god indikation på en segelbåts fartpotential och säkerhetsegenskaper. Har du tillgång till segelbåtens specifikation är det lätt att göra en första bedömning. I många fall tillhandahålls ett polardiagram av konstruktören. Men hur tas det fram och hur tolkar man diagrammet? I den här artikeln förklarar Lars Larsson, Professor i Hydrodynamik vid Chalmers, grunderna i hur man teoretiskt bedömer en segelbåts egenskaper vad gäller prestanda och säkerhet.

säker

snabb

Segelbåt

polardiagram

Author

Lars Larsson

Chalmers, Shipping and Marine Technology, Marine Technology

Search Magazine

2000-2378 (ISSN)

Vol. 51 5 74-78

Subject Categories

Mechanical Engineering

Vehicle Engineering

Areas of Advance

Transport

Driving Forces

Innovation and entrepreneurship

More information

Created

10/7/2017