Handbok i förnyelseplanering av VA-ledningar
Report, 2011

Rapporten är tänkt som ett verktyg för kommunerna vid förnyelseplanering. Rapporten innehåller diskussionsunderlag för att bedöma rimliga driftstörningsnivåer, metoder för bedömning av långsiktiga förnyelsebehov och för prioritering av åtgärder och metoder att jämföra olika åtgärdsalternativ ekonomiskt.

förnyelsetakt

prioritering

Förnyelseplanering

ledning

Author

Anders Horstmark

Elin Jansson

Göran Larsson

André Meyer

Jenny Uusijärvi

Areas of Advance

Building Futures (2010-2018)

Subject Categories

Water Engineering

Infrastructure Engineering

More information

Created

10/7/2017