Fiberarmerade polymerer (FRP) som armering i betong. Föreläsning i Göteborg 2001-03-19 vid CBI kurs på Chalmers
Report, 2001

FRP armering

Betongkonstruktioner

Author

Ralejs Tepfers

Chalmers, Department of Building Technology

1400-5883 (ISSN)

Subject Categories

Building Technologies

More information

Created

10/6/2017