Innovation genom forskning och långsiktig samverkan mellan akademi och näringsliv
Book chapter, 2016

Detta kapitel handlar om forskning och innovation inom ett VINN Excellence Centre1 som heter SuMo Biomaterials.2 Författarna har alla varit verksamma vid centrumet, och kapitlet bygger på våra erfarenheter från det arbetet. Vi lyfter fram faktorer som har betydelse för en framgångsrik, långsiktig samverkan mellan akademi och näringsliv.Inom SuMo möter företag från helt olika verksamhetsområden, men med likartade vetenskapliga frågeställningar, akademin. Forskningen sker i samverkan och har övergripande betydelse för företagens strategiska mål. Med utgångspunkt från en stark vision utvecklas samarbetsformer för näringslivssamverkan och excellensforskning i kluster över disciplingränser. I kapitlet lyfter vi betydelsen av timing, kommunikation, förväntningar och strategiska förändringar i ett långsiktigt perspektiv. SuMo är finansierat gemensamt av Vinnova, näringslivspartners, SP Food and Bioscience och Chalmers. Centrumet startades i mars 2007 och kommer att avslutas under 2016. Utvecklingen är indelad i fyra faser: initiering och uppstart, forskning i världsklass, implementering samt nyttiggörande. Vårt koncept och sätt att arbeta bygger mycket på kommunikation och samarbete inom akademin, mellan akademi och näringsliv – men också mellan olika näringslivspartners.

akademi industrisamarbete

innovationer

Author

Anne-Marie Hermansson

SuMo Biomaterials

Chalmers, Biology and Biological Engineering, Food and Nutrition Science

Rolf Andersson

Anette Larsson

SuMo Biomaterials

Chalmers, Chemistry and Chemical Engineering, Applied Chemistry

Claes Ahlneck

Sveriges entreprenöriella ekosystem - Företag, akademi, politik

359-
978-91-977728-4-6 (ISBN)

Subject Categories

Economics and Business

Materials Chemistry

Business Administration

Areas of Advance

Materials Science

ISBN

978-91-977728-4-6

More information

Latest update

8/18/2020