Turbulenta tider – svenskarnas åsikter om försvaret, Ryssland, NATO och Islamiska staten
Book chapter, 2016

Situationen i det nordiska närområdet har alltmer utvecklats till ett säkerhetsdilemma. Skall Rysslands offensiva agerande i Östersjöområdet betraktas som ett uttryck för expansionism eller omsorg om Rysslands egen säkerhet? Hur påverkar säkerhetsdilemmat opinionen i frågor kring Nato-medlemskap, oro för utvecklingen i omvärlden, förtroendet för det svenska försvaret samt inställningar till svenskt deltagande i internationella militära insatser mot Islamiska staten/Daesh? Resultaten visar att det skett ett trendbrott i svensk Nato-opinion, anhängarna till ett svenskt medlemskap är för första gången fler än motståndarna. Överhuvudtaget finns det en stämning av ”mer av allt” i svensk säkerhetspolitisk opinion. Trots ökat stöd för Nato-medlemskap vill 60 procent behålla den militära alliansfriheten. Det finns ett ökat stöd för återinförande av allmän värnplikt, deltagande i internationella militära insatser samt prioritering av att värna Sveriges gränser.

Nato

Opinion

Försvaret

Försvarsmakten

Author

Joakim Berndtsson

University of Gothenburg

Ulf Bjereld

University of Gothenburg

Karl Ydén

Chalmers, Shipping and Marine Technology

Ekvilibrium. Ohlsson, Jonas; Oscarsson, Henrik & Maria Solevid (red)

239-253

Subject Categories

Political Science

ISBN

978-91-89673-35-9

More information

Created

10/7/2017