”Såväl barn som äldre drabbas av riskfyllda boendemiljöer”. Forskare och organisationer pekar på förebyggande åtgärder.
Magazine article, 2016

bostad

arkitekter

funktionshinderorganisationer

attityder

fastighetsägare

hem- och boendemiljö

Skador

patientföreningar. förebyggande arbete

säkerhet

risker

Author

Kristina Kindberg

Linda Karlsson

Mona Eriksson

Charlotta Thodelius

Chalmers, Architecture

Jörgen Lundälv

University of Gothenburg

Debattartikel i BOFAST – Specialtidningen för Hyresrätten och Allmännyttan den 26 oktober 2016.

Subject Categories

Architectural Engineering

Social Work

More information

Latest update

12/13/2018