DN debatt: Beskatta flyget som bilen för att nå klimatmålen
Magazine article, 2016

Klimatpåverkan från svenskarnas flygresande är nu lika stor som påverkan från allt bilresande i Sverige. Men flygsektorn betalar i dag avsevärt mindre än om den skulle beskattas som vägsektorn. Vi föreslår därför ett paket med klimatdeklaration, passagerarskatt och biobränsleavdrag, skriver tre miljöforskare.

flygskatt styrmedel flyg biobränsle klimatdeklaration

Author

Jonas Åkerman

Jörgen Larsson

Chalmers, Energy and Environment, Physical Resource Theory

Anna Katarina Elofsson

Chalmers, Energy and Environment, Physical Resource Theory

Dagens nyheter

2016-11-29

Driving Forces

Sustainable development

Areas of Advance

Transport

Energy

Subject Categories

Civil Engineering

Transport Systems and Logistics

Energy Systems

More information

Created

10/7/2017