Den svenska arkitekten - fast i ett historiskt etablerat styrkeförhÄllande?
Book chapter, 2010

Author

Kristina Grange

Makten över rummet: tankar om den hållbara staden

11-31

Subject Categories

Civil Engineering

Other Humanities

Other Social Sciences

ISBN

978-91-7393-260-8

More information

Created

10/10/2017