Hur mycket energi kan vi spara i våra flerbostadshus? Byggnadsbeståndsmodellering för anpassade renoveringar av flerbostadshus.
Magazine article, 2017

Vad är den faktiska energisparpotentialen i vårt byggnadsbestånd? Hur kan den beskrivas och vilka faktorer bör beaktas? Genom modellering av större byggnadsbestånd i olika skalor, från byggnadsnivå över basområde till hela staden, och med geografisk anknytning undersöks renoveringsbehovet och relaterade energisparpotentialer i flerbostadshusbestånd i allmänhet och Göteborg i synnerhet.

flerbostadshus

energi

renovering

byggnadsbestånd

Author

Magnus Österbring

Chalmers, Civil and Environmental Engineering, Building Technology

Liane Thuvander

Chalmers, Architecture

Erika Mata Las Heras

IVL Swedish Environmental Research Institute

Holger Wallbaum

Chalmers, Civil and Environmental Engineering, Building Technology

Bygg och Teknik

Vol. 2017 2 10-14

Developing sustainable trajectories for urban building-stocks

Swedish Energy Agency (38896-1), 2014-07-01 -- 2017-12-31.

Driving Forces

Sustainable development

Areas of Advance

Building Futures (2010-2018)

Energy

Subject Categories

Other Social Sciences

More information

Latest update

8/16/2018