Handla hemma - brukarkrav på beställningssystem för varor. En utvärdering av två datorgränssnitt i laboratoriemiljö.
Report, 1992

utvärdering

användargränssnitt

e-handel

Author

MariAnne Karlsson

Department of Consumer Technology

Subject Categories

Human Aspects of ICT

More information

Created

10/8/2017