Uppmätning av turbulenta skjuvspänningar i tredimensionella gränsskikt med hjälp av varmtrådsanemometri - En sammanställning av olika mätmetoder. Intern skrift nr 78/46. Institutionen för tillämpad termodynamik och strömningslära, 1979.
Report, 1979

Author

Lennart Löfdahl

Department of Applied Thermodynamics and Fluid Mechanics

Lars Larsson

Department of Ship Hydromechanics

Driving Forces

Sustainable development

Areas of Advance

Transport

Subject Categories

Vehicle Engineering

Fluid Mechanics and Acoustics

More information

Created

10/19/2017