Delaktighet och tillgänglighet vid användning av elrullstol och elskoter
Paper in proceedings, 2015

Author

Cecilia Pettersson

Chalmers, Architecture

Arbetsterapiforum Göteborg

Areas of Advance

Life Science Engineering (2010-2018)

Subject Categories

Health Sciences

More information

Created

12/13/2017