Våglaster på vindkraftverk till havs
Report, 2006

Wave loads

Wind-power turbines

offshore

Author

Lars Bergdahl

Chalmers, Civil and Environmental Engineering, Water Environment Technology

Jenny Trumars

Chalmers, Civil and Environmental Engineering, Water Environment Technology

Hans Ganander

Subject Categories

Water Engineering

Rapport - Vatten Miljö Transport, Chalmers tekniska högskola, Göteborg: 2006:1

More information

Created

10/7/2017