Riskvärdering vid val av åtgärdsstrategi : beskrivning av metoder och exempel
Report, 2006

Author

Lars Rosen

FRIST competence centre

Chalmers, Civil and Environmental Engineering, Geology and Geotechnics

Pär-Erik Back

FRIST competence centre

Chalmers, Civil and Environmental Engineering, Geology and Geotechnics

Tore Söderqvist

Åsa Soutukorva

Lars Grahn

Helen Eklund

Areas of Advance

Building Futures (2010-2018)

Subject Categories

Civil Engineering

ISBN

91-620-5537-2

More information

Created

10/7/2017