Gestaltning och teknik i den komplexa byggandet: Ett programförslag för samverkan mellan A och V på VIA-plattformen
Report, 1999

Author

Carl-Eric Hagentoft

Chalmers, Department of Building Physics

Ulf Janson

Department of Architecture

Subject Categories

Civil Engineering

More information

Created

10/6/2017