Viskositet och löslighet av R407C och R410A i en skruvkompressorolja
Paper in proceeding, 1997

Author

Cyril Thébault

Department of Heat and Power Technology

Lennart Vamling

Department of Heat and Power Technology

15 Nordiske Kölemöde og 8. Nordiske Varmepumpedagerne Reykjavik, juni 18-21, 1997

1103-2952 (ISSN)

Subject Categories

Chemical Engineering

More information

Created

10/7/2017