Ökade föroreningar i råvattnet – hur förebygger vi hälsoriskerna?
Magazine article, 2006

patogener

bräddningar

råvatten

dricksvatten

Author

Johan Åström

Chalmers, Civil and Environmental Engineering, Water Environment Technology

DRICKS - Framework programme for drinking water research at Chalmers

Thomas Pettersson

Chalmers, Civil and Environmental Engineering, Water Environment Technology

Svenskt Vatten

Vol. 2006 5 22-25

Subject Categories

Water Engineering

Other Environmental Engineering

Other Civil Engineering

More information

Created

10/7/2017