Dokumentationspraktiker, positioneringar och forskningsetik - innehållsanalys av kvalitetsregister
Journal article, 2018

Att dokumentera och registrera folkhälsoproblem är inget nytt fenomen och dokumenteringspraktiken inkluderar olika aktörer: vårdpersonal, analytiker och forskare. Parallellt med utvecklingen av hälso-, sjukvårds- och kvalitetsregister har det skett en tydlig reglering av forskningsetiken i registerstudier gällande datainsamling, databehandling, jämställdhet och samverkan. Däremot regleras inte hur och på vilket sätt registerstudier deklarerar sitt etiska förhållningssätt i redovisningen eller hur återföringen av resultat till deltagande patienter ska ske. I artikeln analyseras 19 kvalitetsregisters årsrapporter i relation till hur deltagande definieras, hur syfte formuleras samt vilka etiska ståndpunkter som artikuleras.

forskningsetik

innehållsanalys

kvalitetsregister

kommunikation

Author

Charlotta Thodelius

Chalmers, Architecture and Civil Engineering, Building Design

Jörgen Lundälv

University of Gothenburg

Socialmedicinsk Tidskrift

0037-833X (ISSN)

Vol. 95 1 86-94

Subject Categories

Social Work

Public Health, Global Health, Social Medicine and Epidemiology

More information

Latest update

6/15/2020