Utvärdering av förändrad demontering och återvinning av uttjänta fordon i Sverige - förstudie B2068
Report, 2012

Author

Carl Jensen

IVL Swedish Environmental Research Institute

Johan M. Felix

Stiftelsen Chalmers Industriteknik

Maria Ljunggren Söderman

Chalmers, Energy and Environment, Environmental Systems Analysis

Sara Alongi Skenhall

IVL Swedish Environmental Research Institute

Tomas Rydberg

IVL Swedish Environmental Research Institute

Driving Forces

Sustainable development

Areas of Advance

Transport

Energy

Subject Categories

Environmental Engineering

Vehicle Engineering

Environmental Sciences

Publisher

IVL Swedish Environmental Research Institute

More information

Latest update

4/5/2022 1