Utvärdering av förändrad demontering och återvinning av uttjänta fordon i Sverige - förstudie B2068
Rapport, 2012

Författare

Carl Jensen

IVL Svenska Miljöinstitutet

Johan M. Felix

Chalmers Industriteknik (CIT)

Maria Ljunggren Söderman

Chalmers, Energi och miljö, Environmental Systems Analysis

Sara Alongi Skenhall

IVL Svenska Miljöinstitutet

Tomas Rydberg

IVL Svenska Miljöinstitutet

Drivkrafter

Hållbar utveckling

Styrkeområden

Transport

Energi

Ämneskategorier

Naturresursteknik

Farkostteknik

Miljövetenskap

Utgivare

IVL Svenska Miljöinstitutet

Mer information

Senast uppdaterat

2022-04-05