Utvärdering och utveckling av befintliga huvudljussignaler vid Göteborgs spårväg
Report, 2018

Projektets syfte var att studera och utvärdera den befintliga ljussignalbilden gällande huvudljussignaler inom Göteborgs Spårvägars signalsäkerhetsanläggningar (SISÄ-anläggningar) och därefter ge förslag på hur ljussignalbilderna bör utformas för att vara anpassade till människans kognitiva förmågor. Målet var att de använda ljussignalbilderna skulle vara så enhetliga som möjligt för att effektivisera beslutsfattande processer samtidigt som man minskar förarnas mentala belastning.

ljussignalbild

kognition

Author

Moa Nybacka

Chalmers, Industrial and Materials Science, Design and Human Factors

Anna-Lisa Osvalder

Chalmers, Industrial and Materials Science, Design and Human Factors

Subject Categories

Production Engineering, Human Work Science and Ergonomics

Publisher

Design and Human Factors

More information

Latest update

9/23/2022