Resedagbok England/Wales - Arkitektur & teknik 2018
Other, 2018

Denna resedagbok är en del av Arkitektur och teknik- studenternas förberedelse för årskurs 3 och särskilt en träning i att söka, upptäcka och iakkta arkitekturens komplexa sammanhang och de värden som kan skapas genom arkitektur. Under studieresan byggs ett grundmaterial till dagboken upp genom förberedda presentationer, gemensamma analyser, undersökande skisser och konstnärliga övningar. Studieresan följs upp och bearbetas vid seminarier och genom korsläsning av texter där studenterna uppmanas till ett personligt reflekterande hållningssätt. På så sätt blir dagboken ett levande dokument som visar vår glädje och nyfikenhet över de många broar och byggnader vi upplevt tillsammans, och ett dokument som vill locka oss och alla läsare till vidare upptäcktsfärder.

Creator

Felicia Andersson

Student at Chalmers

Rebecca Engvall

Student at Chalmers

Maria Karlsson

Student at Chalmers

Karl-Gunnar Olsson

Research - Architectural Theory and Method

Morten Lund

Education - Architectural Theory and Method

Peter Christensson

Education - Architectural Theory and Method

Mats Ander

Chalmers, Industrial and Materials Science, Material and Computational Mechanics

Areas of Advance

Building Futures (2010-2018)

Subject Categories

Civil Engineering

Learning and teaching

Pedagogical work

More information

Latest update

7/19/2022