Det där periodiska systemet, hur ska vi tänka på det?
Magazine article, 2019

Det börjar med en skäggig man och en kortlek i Sankt Petersburg 1869. Det är i alla fall en bra historia, även om det var er som var inne på samma spår som Dimitrij Mendelejev. Alla hade dock inte hans passion förkortspel, och framför allt inte handlingskraften att lägga till nya kort i leken när patiensen inte gick ut.

kemi

periodiska systemet

fysik

Author

Lars Öhrström

Chalmers, Chemistry and Chemical Engineering, Chemistry and Biochemistry

Kemilärarnas Informationsbrev

1 8-9

Subject Categories

Geriatrics

Physiotherapy

Forensic Science

Areas of Advance

Nanoscience and Nanotechnology (SO 2010-2017, EI 2018-)

Life Science Engineering (2010-2018)

Materials Science

Roots

Basic sciences

Learning and teaching

Pedagogical work

More information

Latest update

9/15/2021