En ny gryning för försvaret? Svensk försvarspolitik i opinonsmässig medvind.
Book chapter, 2018

Långtidstrenden med ett minskat förtroende bland svenskarna för försvaret är bruten. I 2017 års nationella SOM-undersökning noterar försvaret sin näst högsta förtroendebalans (andelen som uppger stort förtroende minus andelen som uppger ett litet förtroende) någonsin (+20) och över tre av fyra svenskar uppger att ett starkt svenskt försvar är viktigt. I frågan om ett svenskt medlemskap i Nato är opinionen fortsatt delad, och efter att ha ökat markant under perioden efter Rysslands annektering av Krimhalvön 2014 förefaller svenskarnas Nato-stöd nu ha planat ut. Motståndarna till ett svenskt Nato-medlemskap är återigen något fler än anhängarna. Sammantaget ger resultaten en bild där den av regeringen förda försvarspolitiken, med ökad satsning på försvaret och ett nära samarbete med Nato, väsentligen sammanfaller med åsikterna inom stora delar av den svenska folkopinionen.

försvaret

Ryssland

NATO

försvarsopinion

Author

Joakim Berndtsson

University of Gothenburg

Ulf Bjereld

University of Gothenburg

Karl Ydén

Chalmers, Mechanics and Maritime Sciences, Maritime Studies, Maritime Human Factors

Sprickor i fasaden: SOM-undersökningen 2017 (SOM-rapport, 0284-4788 ; nr 72)

353-362

Subject Categories

Globalization Studies

More information

Latest update

3/15/2019