Starkt stöd för försvaret men färre vill gå med i Nato. DN Debatt
Newspaper article, 2017

Den nya försvarspolitiken tycks ha stöd i folkopinionen. 74 procent anser att det är viktigt att Sverige har ett starkt militärt försvar. Däremot är trenden med en ökande opinion för Natomedlemskap bruten; de som anser att Sverige ska söka medlemskap har minskat till 33 procent, skriver Joakim Berndtsson, Ulf Bjereld och Karl Ydén.

NATO

försvarsopinion

Author

Joakim Berndtsson

University of Gothenburg

Ulf Bjereld

University of Gothenburg

Karl Ydén

Chalmers, Shipping and Marine Technology, Maritime Human Factors

Dagens nyheter

1101-2447 (ISSN)

Subject Categories

Globalization Studies

More information

Latest update

11/18/2019