Fritidsbåtar som vektor för spridning av främmande arter i svenska vatten -jämförelse med kommersiell sjöfart, hamnar och marinor
Report, 2020

invasiva arter

främmande arter

fritidsbåtar

sjöfart

Author

Lena Granhag

Chalmers, Mechanics and Maritime Sciences, Maritime Studies, Maritime Environmental Sciences

Elisabeth Lundmark

Chalmers, Mechanics and Maritime Sciences, Maritime Studies, Maritime Environmental Sciences

Subject Categories

Biological Sciences

More information

Created

8/14/2020