Medskapande i backcastingexpeditioner — Ale i 360 grader
Journal article, 2020

Förenta Nationerna ser den lokala nivån som avgörande i den hållbara omställningen som Världen så påtagligt behöver. Samtidigt som komplexiteten och allvaret i samhällsutmaningarna ökar verkar förmågan i dagens demokratiska processer att hantera dem minska genom minskad tillit och ökat avstånd mellan beslutsfattare och invånare. Denna text beskriver ett lokalt försök att ta sig an denna dubbla utmaning: bidra till hållbar omställning samtidigt som de demokratiska processerna stärks. Arbetet går under namnet Ale i 360 grader — en medskapande backcastingexpedition.

medskapande

hållbar utveckling

backcasting

Ale

agenda 2030

Author

John Holmberg

Chalmers, Space, Earth and Environment, Physical Resource Theory

Julia Widbom

Ale kommun

Socialmedicinsk Tidskrift

0037-833X (ISSN)

Vol. 97 4 691-701

Driving Forces

Sustainable development

Innovation and entrepreneurship

Areas of Advance

Building Futures (2010-2018)

Energy

Health Engineering

Subject Categories

Other Social Sciences

Social Work

More information

Latest update

2/18/2021