Medskapande i backcastingexpeditioner — Ale i 360 grader
Artikel i vetenskaplig tidskrift, 2020

Förenta Nationerna ser den lokala nivån som avgörande i den hållbara omställningen som Världen så påtagligt behöver. Samtidigt som komplexiteten och allvaret i samhällsutmaningarna ökar verkar förmågan i dagens demokratiska processer att hantera dem minska genom minskad tillit och ökat avstånd mellan beslutsfattare och invånare. Denna text beskriver ett lokalt försök att ta sig an denna dubbla utmaning: bidra till hållbar omställning samtidigt som de demokratiska processerna stärks. Arbetet går under namnet Ale i 360 grader — en medskapande backcastingexpedition.

medskapande

hållbar utveckling

backcasting

Ale

agenda 2030

Författare

John Holmberg

Chalmers, Rymd-, geo- och miljövetenskap, Fysisk resursteori

Julia Widbom

Ale kommun

Socialmedicinsk Tidskrift

0037-833X (ISSN)

Vol. 97 4 691-701

Drivkrafter

Hållbar utveckling

Innovation och entreprenörskap

Styrkeområden

Building Futures (2010-2018)

Energi

Hälsa och teknik

Ämneskategorier

Annan samhällsvetenskap

Socialt arbete

Mer information

Senast uppdaterat

2021-02-18