Katrine Marçal, Att uppfinna världen: Hur historiens största feltänk satte käppar i hjulet (Stockholm: Mondial, 2020)
Magazine article, 2021

Author

Per Lundin

Chalmers, Technology Management and Economics, Science, Technology and Society

Respons: Recensionstidskrift för humaniora & samhällsvetenskap

2001-2292 (ISSN)

2 64-65

Subject Categories

History of Technology

Learning and teaching

Pedagogical work

More information

Created

6/6/2021 7